Tính toán cột BTCT tiết diện vành khuyên, bố trí một lớp thép

Trong bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn tính toán cột BTCT tiết diện vành khuyên 1 lớp thép, chịu nén lệch tâm.

Xem phụ lục F, TCVN 5574-2018

Download bảng Excel tính toán cột BTCT tiết diện vành khuyên bố trí một lớp thép → Price: 50K

cột tiết diện vành khuyên 1 lớp thép 10

F.1. Cột tiết diện vành khuyên 1 lớp thép

cột tiết diện vành khuyên 1 lớp thép 7a
Hình F.1 – Sơ đồ tính toán tiết diện vành khuyên 1 lớp thép của cấu kiện chịu nén

Tính toán độ bền của cột tiết diện vành khuyên có tỉ số giữa bán kính trong và ngoài r2/r1 > 0,5 và đặt cốt thép phân bố theo chu vi (với số thanh cốt thép dọc tối thiểu là 7), được tiến hành phụ thuộc vào diện tích tương đối của vùng chịu nén của bê tông ξcir:

cột tiết diện vành khuyên 1 lớp thép 1a
a. Khi 0,15 < ξcir < 0,6. Kiểm tra theo điều kiện:
b. Khi ξcir ≤ 0,15. Kiểm tra theo điều kiện:

Trong đó:

cột tiết diện vành khuyên 1 lớp thép 4
c. Khi ξcir ≥ 0,6. Kiểm tra theo điều kiện:

Trong đó:

d. Giải thích các ký hiệu:
  • N: nội lực tính toán
  • Ab: diện tích mặt cắt ngang tiết diện bê tông
  • As,tot: diện tích toàn bộ cốt thép dọc
  • rm = 0,5.(r1 + r2)
  • rs: bán kính đường tròn đi qua trọng tâm các thanh cốt thép dọc
  • [M]: mô men giới hạn
  • Mtt: mô men tính toán được xác định có kể đến ảnh hưởng của uốn dọc của cấu kiện.
  • eo: độ lệch tâm ban đầu của lực dọc
  • η: hệ số uốn dọc

Xác định giá trị của eo, η các bạn xem tại bài viết “Hệ số uốn dọc η của cấu kiện Cột BTCT chịu nén lệch tâm theo TCVN 5574-2018“.

Download bảng Excel tính toán cột BTCT tiết diện vành khuyên bố trí một lớp thép → Price: 50K

Trả lời