Tính toán cột BTCT tiết diện tròn, chịu nén lệch tâm

Trong bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn tính toán cột BTCT tiết diện tròn, chịu nén lệch tâm.

Xem phụ lục F, TCVN 5574-2018

Download bảng Excel tính toán cột BTCT tiết diện tròn

F.2. Cột tiết diện tròn

cột tiết diện tròn 1
Hình F.2 – Sơ đồ tính toán tiết diện tròn của cấu kiện chịu nén lệch tâm

Tính toán độ bền của cột tiết diện tròn đặt cốt thép phân bố theo chu vi (với số thanh cốt thép dọc tối thiểu là 7), khi sử dụng cốt thép từ CB400-V trở xuống được tiến hành phụ thuộc vào diện tích tương đối của vùng chịu nén của bê tông ξcir:

cột tiết diện vành khuyên 1 lớp thép 1a

Được kiểm tra theo điều kiện:

cột tiết diện tròn 2

Trong đó:

 • r1: bán kính đường tròn của tiết diện
 • rs: bán kính đường tròn đi qua trọng tâm các thanh cốt thép dọc
 • ξcir: diện tích tương đối của vùng chịu nén của bê tông, được xác định như sau:

+ Khi : N ≤ 0,77.Rb.Ab + 0,645.Rs.As,tot (F.8) thì:

+ Khi : N > 0,77.Rb.Ab + 0,645.Rs.As,tot (F.8a) thì:

 • φ: hệ số kể đến sự làm việc của cốt thép chịu kéo và lấy như sau:

+ Nếu (F.8) xảy ra thì: φ = 1,6.(1-1,55.ξcir). ξcir  ≤ 1,0

+ Nếu (F.8a) xảy ra thì: φ = 0

 • As,tot: là diện tích tiết diện toàn bộ cốt thép dọc
 • N: nội lực tính toán
 • Ab: diện tích mặt cắt ngang tiết diện bê tông
 • [M]: mô men giới hạn
 • Mtt: mô men tính toán được xác định có kể đến ảnh hưởng của uốn dọc của cấu kiện.
 • eo: độ lệch tâm ban đầu của lực dọc
 • η: hệ số uốn dọc

Xác định giá trị của eo, η các bạn xem tại bài viết “Hệ số uốn dọc η của cấu kiện Cột BTCT chịu nén lệch tâm theo TCVN 5574-2018“.

Trả lời