Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Cột BTCT

Mình xin gửi các bạn Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Cột BTCT theo tình huống thiết kế Động đất theo TCVN 9386-2012. Các thông số sử dụng trong bảng tính được xác định bằng phần mềm ETABS (tương thích với các phiên bản ETABS 2013 trở lên).

Xem lại Bài 9: Kiểm tra Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) trong thiết kế chịu Động đất

Download Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Cột BTCT → Price: 50K

tỉ số nén vd cột btct

Qui trình tính toán với bảng tính Excel tính Lực dọc qui đổi cho Cột BTCT như sau:

Bước 1: Phân tích mô hình ETABS

Sau khi xây dựng và khai báo đầy đủ các thông số (tiết diện, tải trọng, tổ hợp tải trọng,… ) cho mô hình ETABS. Nhấn Analyze => Run Analyzis để mô hình bắt đầu phân tích tính toán.

Bước 2: Xuất thông số tính toán
1. Cài đặt thông tin

Đơn vị: KN,m,C

Nhấn Display => Show Tables => Kích chuột phải vào Tables => Modify Options để cài đặt

EQCHECK: Tổ hợp tải trọng thiết kế trong trường hợp động đất

Xem Bài 7: Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016 để biết chi tiết tổ hợp EQCHECK

2. Đặc trưng tiết diện Cột – Frames Assignments – Sections

Nhấn Display => Show Tables

excel-luc-doc-qui-doi-ti-so-nen-cot-4

3. Nội lực Cột – Column Forces

Nhấn Display => Show Tables

excel-luc-doc-qui-doi-ti-so-nen-cot-5

Bước 3: Copy các thông số đã xuất vào bảng tính

Các bạn nên đặt tên tiết diện cột giống như hình trên nhé. Một là giúp bảng tính tự động tìm được tiết diện chính xác. Hai là cũng giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc quản lý.

excel-luc-doc-qui-doi-ti-so-nen-cot-7

Nhấn “Loc” để xác định vị trí vách tính toán

Bước 4: Tính toán

excel-luc-doc-qui-doi-ti-so-nen-cot-8

  • Story: chọn tầng
  • Concrete: chọn cấp độ bền bê tông phù hợp
  • Generate: khi tính toán xong cho một tầng, nhấn vào “Generate” để tạo một sheet cho riêng tầng đó.

Mình đã giới thiệu xong về Bảng tính. Các bạn có đóng góp gì hãy để lại comment nhé!!!

Download Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Cột BTCT → Price: 50K

Xem thêm: Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Vách BTCT

Trả lời