Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Vách BTCT

Mình xin gửi các bạn Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Vách BTCT theo tình huống thiết kế Động đất theo TCVN 9386-2012. Các thông số sử dụng trong bảng tính được xác định bằng phần mềm ETABS (tương thích với các phiên bản ETABS 2013 trở lên).

Xem lại Bài 9: Kiểm tra Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) trong thiết kế chịu Động đất

Download Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Vách BTCT → Price: 50K

tỉ số nén vd vách btct

Qui trình tính toán với bảng tính Excel tính Lực dọc qui đổi cho Vách BTCT như sau:

Bước 1: Phân tích mô hình ETABS

Sau khi xây dựng và khai báo đầy đủ các thông số (tiết diện, tải trọng, tổ hợp tải trọng,… ) cho mô hình ETABS. Nhấn Analyze => Run Analyzis để mô hình bắt đầu phân tích tính toán.

Bước 2: Đặt tên “Pier” cho Vách BTCT

Chú ý: Bước 1 và bước 2 có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Thực hiện bước 2 rồi mới thực hiện cũng được.

Cách 1:

1. Nhấn Define => Pier Labels…

Điền tên => Add New Name

2. Trong mô hình, kích chọn cấu kiện vách muốn đặt tên (chọn tiếp lên tất cả các tầng muốn kiểm tra)

Lưu ý: Trên cùng một mặt bằng tầng, không được đặt tên trùng nhau cho các vách có vị trí khác nhau. Vì như thế khi xuất nội lực sẽ bị cộng dồn nội lực, dẫn đến kết quả sai. Không nên vì thấy chúng có cùng tiết diện, hoặc khi có ý định thiết kế cốt thép giống nhau mà đặt tên giống nhau nhé. Mỗi vách đặt một tên và gán tên lên hết tầng mà bạn muốn kiểm tra.

excel-luc-doc-qui-doi-ti-so-nen-vach-2

Chọn vào tên muốn đặt => nhấn Apply

Cách 2:

Làm tương tự như bước 2 của Cách 1, nhưng nhấn vào Modify/Show Definitions… để chỉnh sửa hoặc tạo tên mới

Bước 3: Xuất thông số tính toán
1. Cài đặt thông tin

Đơn vị: KN,m,C

Nhấn Display => Show Tables => Kích chuột phải vào Tables => Modify Options để cài đặt

EQCHECK: Tổ hợp tải trọng thiết kế trong trường hợp động đất

Xem Bài 7: Khai báo Tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016 để biết chi tiết tổ hợp EQCHECK

2. Đặc trưng tiết diện vách – Pier Section Properties

Nhấn Display => Show Tables

excel-luc-doc-qui-doi-ti-so-nen-vach-4

3. Nội lực vách – Pier Forces

Nhấn Display => Show Tables

excel-luc-doc-qui-doi-ti-so-nen-vach-5

Bước 4: Copy các thông số đã xuất vào bảng tính

excel-luc-doc-qui-doi-ti-so-nen-vach-7

Nhấn “Loc” để xác định vị trí vách tính toán

Download Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Vách BTCT → Price: 50K

Bước 5: Tính toán

excel-luc-doc-qui-doi-ti-so-nen-vach-8

  • Story: chọn tầng
  • Concrete: chọn cấp độ bền bê tông phù hợp
  • Generate: khi tính toán xong cho một tầng, nhấn vào “Generate” để tạo một sheet cho riêng tầng đó.

Mình đã giới thiệu xong Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Vách BTCT. Các bạn có đóng góp gì hãy để lại comment nhé!!!

Download Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Vách BTCT → Price: 50K

Xem thêm: Bảng Excel tính Lực dọc qui đổi (Tỉ số nén) cho cấu kiện Cột BTCT

Trả lời