Dầm thép ống – Tính toán và kiểm tra

Download Bảng Excel tính toán kiểm tra dầm thép ống → Price: 50K

tính toán dầm thép ống (2)

1. Thông số kích thước tiết diện dầm thép ống

 • đường kính: D
 • chiều dày: Tf
 • diện tích tiết diện: A
 • mô men quán tính: Ix = Iy
 • bán kính quán tính: ix = iy
 • mô men tĩnh: Sx
 • mô đun kháng uốn: Wx = Wc
tính toán dầm thép ống (1)

2. Chiều dài tính toán

Chiều dài tính toán:

 • theo phương X: Lx → độ mảnh: λx = Lx/ix
 • theo phương Y: Ly → độ mảnh: λy = Ly/iy

Kiểm tra điều kiện độ mảnh: max(λxy) ≤ [λ] = 400

3. Kiểm tra độ bền tiết diện dầm thép ống

+ Kiểm tra khả năng chịu uốn theo công thức:

σ = M/Wx ≤ f.γc

+ Kiểm tra khả năng chịu cắt theo công thức:

τmax = (V.Sx) / (Ix.Tf) ≤ fvc

trong đó:

 • f, fv: cường độ tính toán chịu nén và chịu cắt của thép
 • γc: hệ số điều kiện làm việc của kết cấu thép

4. Kiểm tra điều kiện ổn định

Kiểm tra điều kiện ổn định theo công thức:

M / (φb.Wc) < f.γc

với:

+ φb = 1: hệ số ảnh hưởng đối với tiết diện kín (theo mục 7.4.2.5, TCVN 5575-2012).

+ Wc: mô men kháng uốn của thớ cánh chịu nén

Trả lời