TCVN 5575-2012: Kết cấu thép. Tiêu chuẩn thiết kế

tcvn-5575-2012

TCVN 5575-2012: Download tại đây

TCVN 5574-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 338-2005

1. Phạm vi áp dụng TCVN 5575-2012

Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế các công trình giao thông, thủy lợi như các loại cầu, công trình trên đường, cửa van, đường ống, …

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

 • TCVN 197-2002: Kim loại. Phương pháp thử kéo.
 • TCVN 198-2008: Kim loại. Phương pháp thử uốn.
 • TCVN 312-2007: Kim loại. Phương pháp thử uốn va đập ở nhiệt độ thường.
 • TCVN 313-1985: Kim loại. Phương pháp thử xoắn.
 • TCVN 1691-1975: Mối hàn hồ quang điện bằng tay. Kiểu, kích thước cơ bản.
 • TCVN 1765-1975: Thép các bon kết cấu thông thường. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 1766-1975: Thép các bon kết cấu chất lượng tốt. Mác thép và yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 1916-1995: Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc. Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 3104-1979: Thép kết cấu hợp kim thấp. Mác, yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 3223-2000: Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp. Ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCVN 3909-2000: Que hàn điện dùng cho thép các bon thấp và thép hợp kim thấp. Phương pháp thử.
 • TCVN 5400-1991: Mối hàn. Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tính.
 • TCVN 5401-1991: Mối hàn. Phương pháp thử uốn.
 • TCVN 5402-2010: Mối hàn. Phương pháp thử uốn va đập.
 • TCVN 5709-2009: Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 6522-2008: Thép tấm kết cấu cán nóng.

TCVN 5575-2012: Download tại đây

Trả lời