Tính toán đài cọc bằng phần mềm SAFE – Theo nội lực Strip Forces

Mình xin hướng dẫn các bạn tính toán đài cọc bằng phần mềm SAFE. Sử dụng nội lực Strip Forces.

Cách tính này cũng tương tự như tính sàn trong bài viết Tính thép sàn BTCT bằng SAFE V12 – Theo nội lực Strip Force kết hợp bảng tính Excel.

Các bước thực hiện tính toán đài cọc bằng SAFE

Download Mô hình SAFE ví dụ

1. Tạo dựng mô hình

Các bước dựng mô hình tính toán công trình bằng phần mềm ETABS; xuất dữ liệu từ ETABS sang SAFE; dựng lại mô hình hệ đài, cọc và sàn trên phần mềm SAFE; gán Spring cọc. Các bạn làm chính xác theo bài viết Kiểm tra sức chịu tải cọc bằng phần mềm SAFE.

2. Vẽ dải Strip tính đài cọc

Từ phần mềm SAFE, chọn Draw => Draw Design Strips để bắt đầu vẽ Strip.

Phân biệt:

  • Strip Layer A: Strip theo phương X
  • Strip Layer B: Strip theo phương Y
  • Strip Design Type: Chọn Middle Strip

Bề rộng của dải Strip các bạn tùy chọn sao cho hợp lý với kích thước móng của mình.

Không nên vẽ dải Strip đi qua đầu cọc. Các bạn hãy lựa lựa vẽ dải Strip qua vị trí giữa 2 điểm cọc, bề rộng của dải Strip cho trùm qua các điểm cọc.

Dưới đây là một số hình ảnh ví dụ cách bố trí dải Strip.

Kí hiệu trong hình:

  • Kí hiệu mũi tên: hướng vẽ dải Strip
  • SL: Start Width Left
  • SR: Start Width Right
  • EL: End Width Left
  • ER: End Width Right
tinh-toan-dai-coc-bang-safe-2
tinh-toan-dai-coc-bang-safe-4
tinh-toan-dai-coc-bang-safe-6

3. Tổ hợp tải trọng tính toán đài cọc bằng SAFE

Chọn Define => Load Combinations…

ENVETT = Envelope(TTTHCB1, TTTHCB2, TTTHCB3, TTTHCB4, TTTHCB5, TTTHCB6, TTTHCB7, TTTHCB8, TTTHCB9, TTTHDB1, TTTHDB2)

Các bạn download Mô hình SAFE ví dụ để hiểu các tổ hợp tải trọng trên nhé!

4. Phân tích mô hình và tính toán

Chọn Run => Run Analysis & Design để bắt đầu phân tích mô hình.

tinh-toan-dai-coc-bang-safe-9

Để xem kết quả nội lực Strip bằng hình ảnh, hoặc xuất kết quả sang Excel. Các bạn xem mục 4 bài viết Tính thép sàn BTCT bằng SAFE V12 – Theo nội lực Strip Force kết hợp bảng tính Excel.

Từ đây các bạn có thể sử dụng nội lực (M3) có được để tính toán cốt thép cho đài cọc.

Gửi các bạn Bảng Excel tính toán đài cọc cho ví dụ này.

Chú ý: Gọi tiết diện tính toán cốt thép lúc này là bxh. Với b là chiều rộng của dải Strip, h là chiều cao tiết diện đài cọc.

Trả lời