TCXDVN 338-2005: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXDVN-338-2005

TCXDVN 338-2005: Download tại đây

Xem thêm:

1. Nguyên tắc chung TCXDVN 338-2005

1.1. Các quy định chung

1.1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế kết cấu thép các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Tiêu chuẩn này không dùng để thiết kế các công trình giao thông, thủy lợi như:

 • các loại cầu
 • công trình trên đường, cửa van, đường ống, …

Khi thiết kế kết cấu thép của một số loại công trình chuyên dụng như:

 • kết cấu lò cao
 • công trình thủy công
 • công trình ngoài biển
 • kết cấu thép có tính chất đặc biệt như kết cấu thành mỏng, kết cấu thép tạo hình nguội, kết cấu ứng lực trước, kết cấu không gian, …

Cần theo những yêu cầu riêng quy định trong các tiêu chuẩn chuyên ngành.

1.1.2. Kết cấu thép phải được thiết kế đạt yêu cầu chung quy định trong Qui chuẩn Xây dựng Việt Nam là đảm bảo an toàn chịu lực và đảm bảo khả năng sử dụng bình thường trong suốt thời hạn sử dụng công trình.

1.1.3. Khi thiết kế kết cấu thép còn cần tuân thủ các tiêu chuẩn tương ứng về phòng chống cháy, về bảo vệ chống ăn mòn. Không được tăng bề dày của thép với mục đích bảo vệ chống ăn mòn hoặc nâng cao khả năng chống cháy của kết cấu.

1.1.4. Khi thiết kế kết cấu thép cần phải:

 • Tiết kiệm vật liệu thép
 • Ưu tiên sử dụng các loại thép do Việt Nam sản xuất
 • Lựa chọn sơ đồ kết cấu hợp lý, tiết diện cấu kiện hợp lý vầ mặt kinh tế – kỹ thuật
 • Ưu tiên sử dụng công nghệ chế tạo tiên tiến như hàn tự động, hàn bán tự động, bu lông cường độ cao.
 • Chú ý việc công nghiệp hóa cao quá trình sản xuất và dựng lắp, sử dụng những liên kết dựng lắp liên tiếp như liên kết mặt bích, liên kết bu lông cường độ cao. Cũng có thể dùng liên kết hàn để dựng lắp nếu có căn cứ hợp lý.
 • Kết cấu phải có cấu tạo để dễ quan sát, làm sạch bụi, sơn, tránh tụ nước. Tiết diện hình ống phải được bịt kín 2 đầu.

TCXDVN 338-2005: Download tại đây

Xem thêm:

Trả lời