QCVN 02-2009/BXD: Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

qcvn-02-2009-bxd

QCVN 02-2009/BXD: Download tại đây

1.1. Phạm vi áp dụng QCVN 02-2009/BXD

Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng của quy chuẩn này được áp dụng cho việc lập, thẩm định, phê duyệt các hoạt động xây dựng bao gồm:

 • lập quy hoạch xây dựng
 • lập dự án đầu tư xây dựng công trình
 • thiết kế xây dựng công trình
 • thi công xây dựng công trình
 • giám sát thi công xây dựng công trình
 • quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam.

1.2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 • Bão: là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Bão từ cấp 10 đến cấp 11 được gọi là bão mạnh. Từ cấp 12 trở lên được gọi là bão rất mạnh.
 • Lốc: là luồng gió xoáy có vận tốc lớn được hình thành trong phạm vi hẹp và tan đi trong thời gian ngắn.
 • Lũ: là hiện tượng mực nước sông dâng cao trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó xuống.
 • Lũ quét (hay lũ ống): là lũ xảy ra tại miền núi khi có mưa cường độ lớn tạo dòng chảy xiết. Lũ quét có sức tàn phá lớn và xảy ra bất ngờ.
 • Nước dâng: là hiện tượng nước biển dâng cao hơn mức nước triều bình thường do ảnh hưởng của bão.
 • Dông: là hiện tượng đối lưu mạnh của khí quyển gây ra sự phóng điện đột ngột kèm theo sấm chớp.
 • Sét: là hiện tượng phóng điện trong khí quyển khi dông.
 • …………………………………..

QCVN 02-2009/BXD: Download tại đây

Trả lời