Bài 4: Khai báo tải trọng trong ETABS 2016 – Tĩnh tải và hoạt tải

Khai báo tải trọng trong ETABS 2016 – Tĩnh tải và hoạt tải

Xem lại Bài 3: Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Khai báo tải trọng trong ETABS 2016

Trong phần này mình xin hướng dẫn và giải thích một chút về Tĩnh tảiHoạt tải – hai loại tải trọng tác dụng theo phương đứng thường gặp nhất trong công trình dân dụng.

Theo TCVN 2737-1995:

+ Tĩnh tải bao gồm các loại tải trọng (xem mục 3 – TCVN 2737-1995):

 • trọng lượng bản thân kết cấu (Dead)
 • vật liệu hoàn thiện (SDL)
 • tường xây (WALL)
 • đất trồng cây, sỏi, cát (SOIL)
 • ……..

Lưu ý: Các ghi chú trong ngoặc là các ký hiệu mình thường dùng khi khai báo trong ETABS

+ Hoạt tải bao gồm các loại tải trọng do thiết bị, người và vật liệu, sản phẩm chất kho (xem mục 4 – TCVN 2737-1995)

Sau đây mình xin đi vào chi tiết.

Một lưu ý nữa là, mình thường khai báo tải trọng là tải trọng tiêu chuẩn chứ không phải tải trọng tính toán. Điều này giúp thuận tiện hơn trong việc kiểm tra biến dạng của công trình (chuyển vị), hoặc xuất sang SAFE để kiểm tra võng,…

1. Khai báo Tĩnh tải

Nhấn Define => Load Patterns…

 • Load: tên tải trọng
 • Type: trường hợp tải trọng. Tĩnh tải chọn là Dead.
 • Self Weight Multiplier: hệ số tính toán trọng lượng. Đối với tải “Dead” là trọng lượng bản thân kết cấu, do phần mềm tự tính toán, nên để hệ số là 1. Các bạn để là 0 cũng không sao cả, nhưng đến lúc làm mô hình các bạn lại phải tính toán gán lại phần tải trọng này trả lại cho cấu kiện. Phức tạp hơn nhiều, mà chưa chắc đã chính xác. Tuyệt đối không để hệ số > 1, vì đến lúc khai báo Tổ hợp tải trọng mà các bạn đưa thêm hệ số tính toán vào nữa. Thì sẽ bị vượt thêm một khối lượng tải trọng. Đối với các loại tải còn lại “SDL, SOIL, WALL” các bạn để hệ số là 0. Do các loại tải trọng này được các bạn tự tính toán và gán vào cấu kiện.
 • Add New Load: thêm tải trọng mới
 • Modify Load: chỉnh sửa tải trọng
 • Delete Load: xóa tải trọng

2. Khai báo Hoạt tải

Nhấn Define => Load Patterns…

Tương tự như phần Tĩnh tải. Chỉ khác ở phần Type chọn trường hợp tải trọng là Live.

Mình nhiều ở mỗi nơi lại có một cách gán hoạt tải khác nhau. Sau đây mình xin nêu ra và phân tích ưu, nhược điểm của mỗi cách.

+ Cách 1: gán một loại hoạt tải

khai-bao-tai-trong-etabs-1

Ưu điểm:

 • khai báo nhanh, dễ quản lý

Nhược điểm:

 • mỗi loại hoạt tải lại có một hệ số độ tin cậy (hệ số tính toán) khác nhau, thông thường là 1.2 và 1.3 – xem mục 4 – TCVN 2737-1995. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến nội lực, chuyển vị trong kết cấu. Có thể gây thiếu hoặc lãng phí vật liệu.
 • mỗi loại hoạt tải lại có tỉ lệ giữa 2 thành phần “toàn phần” và “dài hạn” là khác nhau – xem bảng 3 mục 4 – TCVN 2737-1995. Khi xuất sang SAFE để tính toán độ võng của sàn, có kể đến tỉ lệ trên (bằng một hệ số) sẽ không được chính xác nhất.

Các bạn xem thêm bài viết:

Tính toán độ võng sàn BTCT sử dụng phần mềm SAFE – Trường hợp tải trọng tác dụng toàn phần

Tính toán độ võng sàn BTCT sử dụng phần mềm SAFE – Trường hợp tải trọng tác dụng theo giai đoạn

+ Cách 2: gán hai loại hoạt tải để phân biệt 2 loại hệ số lần lượt là 1.2 và 1.3

Các bạn xem thêm bài viết Bài 7 – Khai báo tổ hợp tải trọng trong ETABS 2016 để rõ hơn về hệ số tính toán này.

Ưu điểm:

 • khai báo nhanh, dễ quản lý

Nhược điểm:

 • linh hoạt hơn cách 1 về hệ số độ tin cậy (hệ số tính toán)
 • vẫn chưa xác định được rõ ràng tỉ lệ giữa 2 thành phần “toàn phần” và “dài hạn” của các loại tải trọng ở các loại phòng có công năng khác nhau
+ Cách 3: phân biệt nhiều loại hoạt tải theo từng công năng

Theo bảng 3 mục 4 – TCVN 2737-1995 mình phân biệt ra các loại tải trọng theo từng chức năng phòng như sau:

Bảng này áp dụng cho nhà ở kiểu căn hộ, chung cư. Các loại nhà và công trình dạng khác các bạn cứ dựa theo ý tưởng của mình mà chỉnh sửa cho phù hợp nhé.

khai-bao-tai-trong-etabs-3

Gửi các bạn bảng excel Phân biêt hoạt tải theo công năng.

khai-bao-tai-trong-etabs-4

Ưu điểm:

 • phân biệt rõ ràng về hệ số độ tin cậy (hệ số tính toán)
 • phân biệt rõ ràng tỉ lệ giữa 2 thành phần “toàn phần” và “dài hạn” của các loại tải trọng ở các loại phòng có công năng khác nhau

Nhược điểm:

 • khai báo chậm hơn cách 1 và cách 2
 • quản lý phức tạp hơn

Như vậy mình đã giới thiệu xong cho các bạn các cách khai báo tải trọng Tĩnh tải và Hoạt tải trong ETABS 2016. Chúc các bạn thành công với ETABS. Có đóng góp gì các bạn để lại comment nhé!!!

Xem thêm Bài 5: Khai báo tải trọng gió trong ETABS 2016.

Trả lời