Bảng Excel tính tải trọng Gió tĩnh + Gió động

Mình xin gửi các bạn bảng Excel tính toán tải trọng Gió tĩnh + Gió động áp dụng theo TCVN 2737-1995, TCXDVN 229-1999. Bảng tính này mình đang áp dụng hàng ngày trong công việc, dễ sử dụng và chắc là chính xác…hehe.

Xem thêm bài viết:

+ Tải trọng gió theo TCVN 2737:2023 – Phương án một

+ Tải trọng gió theo TCVN 2737:2023 – Phương án hai

Download Bảng Excel tính toán tải trọng Gió tĩnh + Gió động → Price: 30K

Để sử dụng bảng tính này chúng ta cần một vài thông số từ phần mềm ETABS 2016 (bảng tính này phù hợp với ETABS 2013 trở lên, mình luôn update phiên bản mới nhất):

 • Story Data: thông số tầng – chiều cao tầng, cao độ tầng
 • Modal Participating Mass Ratios: thông số chu kỳ dao động
 • Centers of Mass and Rigidity: khối lượng tầng (theo Diaphragm), tọa độ tâm khối lượng (tải trọng gió sẽ được gán tại đây)
 • Diaphragm Center of Mass Displacements: chuyển vị của tâm Diaphragm.

A. Xuất dữ liệu

Để xuất các thông số này, từ ETABS các bạn nhấn Display => Show Tables…

Kích chuột phải vào chữ Tables đến khi xuất hiện thẻ Modify Options… chọn để cài đặt và chọn như hình dưới:

Nhấn OK để kết thúc.

1- Để chọn bảng Story Data:

2- Để xuất bảng Modal Participating Mass Ratios, Centers of Mass and Rigidity, Diaphragm Center of Mass Displacements:

Nhấn OK để kết thúc, ta được:

Download Bảng Excel tính toán tải trọng Gió tĩnh + Gió động → Price: 30K

 • Vị trí 1: chọn mũi tên trỏ xuống để chọn bảng cần hiển thị
 • Vị trí 2: kích để chọn toàn bộ bảng, kích chuột phải => chọn Export to Excel để xuất sang Excel

B. Bảng Excel tính tải trọng gió tĩnh – gió động

Mình xin đi chi tiết từng sheet trong bảng tính Excel của mình:

1. Mục lục

Tổng hơp các phần có trong bảng tính, tại đây các bạn có thể chọn nhanh để tới các sheet cần thiết

2. Etab Data

Khai báo Story Data, Modal Participating Mass Ratios, Centers of Mass and Rigidity tại đây

Chọn Copy các giá trị như trong phần khoanh mây:

excel-gio-dong-gio-tinh-6

excel-gio-dong-gio-tinh-8

excel-gio-dong-gio-tinh-10

Rùi Paste vào đây nhé:

excel-gio-dong-gio-tinh-7-1

excel-gio-dong-gio-tinh-9

excel-gio-dong-gio-tinh-11

3. Mass Displa

Download Bảng Excel tính toán tải trọng Gió tĩnh + Gió động → Price: 30K

Thông số chuyển vị của tâm Diaphragm:

Các bạn thay thế bằng các giá trị theo công trình của mình nhé.

excel-gio-dong-gio-tinh-12

4. Form Vibration X, Form Vibration Y

Biểu diễn chuyển vị ứng với từng dạng dao động theo phương X, Y.

Ở sheet này các bạn không cần phải chỉnh sửa gì cả. Chỉ cần chỉnh sửa lại cái biểu đồ cho khớp với các con số ở bên cạnh thôi (tại cái này nó không tự động). Bạn nào cần thuyết minh đẹp thì chỉnh sửa cũng được, còn không thì cũng không sao vì không ảnh hưởng đến tính toán.

Kích vào biểu đồ, chọn Filter (biểu tượng cái phễu), chọn chỉnh sửa từng Modal…

Con số trong phần khoanh đỏ tương ứng với số dòng thể hiện thông số tầng (story 16), cao độ (52.8)…..

5. Thông số

Tại đây các bạn chỉnh sửa tại các chữ có màu đỏ cho phù hợp nhé

excel-gio-dong-gio-tinh-15

 • Tên dự án
 • Địa chỉ xây dựng
 • Tên chủ đầu tư
 • Vùng gió
 • Dạng địa hình
 • Thời gian sử dụng công trình
 • Lx: bề rộng công trình theo phương X, để tính toán gió phương Y
 • Ly: bề rộng công trình theo phương Y, để tính toán gió phương X (tuân theo hệ tọa độ của ETABS)

Điền xong ở đây là đã xong phần khai báo, các bạn xem kết quả ở các Sheet còn lại nhé.

6. V

Tính hệ số tương quan, hệ số động lực

7. GT X, GT Y

Tính toán gió tĩnh theo 2 phương X, Y

8. GD X1, GD X2, GD X3, GD X4

Tính toán gió động theo phương X theo từng dạng dao động

9. GD Y1, GD Y2, GD Y3, GD Y4

Tính toán gió động theo phương Y theo từng dạng dao động

10. Tổng hợp

Tổng hợp giá trị gió tĩnh và gió động để xuất thuyết minh hoặc dùng để gán vào ETABS để tính toán

Như vậy mình đã giới thiệu xong về bảng Excel tính tải trọng Gió tĩnh + Gió động của mình. Trong quá trình nghiên cứu và sử dụng có gì thắc mắc hay đóng góp các bạn hãy để lại comment nhé.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Download Bảng Excel tính toán tải trọng Gió tĩnh + Gió động → Price: 30K

Xem thêm bài viết Bài 5: Khai báo tải trọng gió trong ETABS 2016.

Trả lời