Tính toán chiều dài hạ Kingpost trong bê tông cọc

Tính toán chiều dài hạ Kingpost trong bê tông cọc khoan nhồi – Trường hợp không sử dụng đinh chống cắt (Stud)

tính toán chiều dài hạ kingpost (1)

Download Bảng Excel tính toán tại đây → Price 50K

tính toán chiều dài hạ kingpost

1. Lý thuyết tính toán chiều dài hạ Kingpost

Khi hạ Kingpost vào cọc khoan nhồi ta cần phải tính toán kiểm tra Kingpost có lún sâu xuống (lực dọc nén) hay bị nhổ tụt (lực dọc kéo) khỏi khối bê tông cọc hay không. Để đảm bảo thì nội lực (nén, kéo) phải nhỏ thua lực bám dính giữa bê tông cọc và Kingpost.

Chiều dài hạ Kingpost trong bê tông cọc được tính toán mãn điều kiện:

Nmax ≤ F

Giá trị của lực bám dính:

F = t.P.L

Trong đó:

  • P: Chu vi của tiết diện Kingpost (có tính đến phần gia cường)
  • L: chiều dài Kingpost ngập trong bê tông cọc khoan nhồi
  • t: giá trị lực dính trung bình, xác định theo công thức:

t = k.τ

Với:

  • k: hệ số an toàn, lấy k = 0.7 ÷ 0.8
  • τ: giá trị lực dính tiêu chuẩn giữa cốt thép và bê tông

Tham khảo theo giáo trình “Kết cấu Bê tông cốt thép – Phần cấu kiện cơ bản”, NXB KHKT – Hà Nội:

Giá trị lực dính tiêu chuẩn tính theo cường độ chịu kéo tiêu chuẩn của bê tông Rbt,n: τ = β.γ.Rbt,n

Chú ý: Khi xác định nội lực bằng phần mềm tính toán chúng ta thường lấy với tổ hợp tải trọng tính toán, nên mình xin kiến nghị thay cường độ chịu kéo tiêu chuẩn Rbt,n bằng cường độ chịu kéo tính toán Rbt của bê tông. Lúc này ta được:

τ = β.γ.Rbt

Với:

+ β: hệ số phụ thuộc trạng thái chịu lực

  • cốt thép chịu kéo: β = 0.6
  • cốt thép chịu nén: β = 1

+ γ: hệ số phụ thuộc bề mặt cốt thép:

  • cốt thép tròn trơn: γ = 1 ÷ 1.2
  • cốt thép có gờ: γ = 1.8 ÷ 2

Ở đây với Kingpost mình xin chọn: γ = 1

Trả lời