TCXDVN 305-2004: Bê tông khối lớn – Qui phạm thi công và nghiệm thu

TCXDVN-305-2004

TCXDVN 305-2004: Download tại đây

1. Phạm vi áp dụng TCXDVN 305-2004

Qui phạm này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép khối lớn bằng bê tông nặng thông thường thuộc các công trình công nghiệp, dân dụng và thủy lợi, nhằm khắc phục tình trạng nứt kết cấu do hiệu ứng nhiệt thủy hóa của xi măng.

Tiêu chuẩn này thay thế mục 6.8 của TCVN 4453-1995.

2. Thuật ngữ – Định nghĩa

+ Khối đổ: Thể tích kết cấu được thi công liên tục trong một đợt đổ bê tông.

+ Phần khối đổ: Một phần thể tích của kết cấu được chia nhỏ để đổ bê tông trong một đợt đổ.

+ Chiều cao lớp đổ: Chiều dày lớp bê tông được quy định để có thể đầm một lần bằng thiết bị đầm hiện có.

+ Chiều cao đợt đổ: Kích thước theo chiều cao của kết cấu được qui định để đổ bê tông liên tục trong một đợt đổ.

+ Độ chênh nhiệt độ: Mức chênh nhiệt độ giữa các điểm trong khối bê tông. Đơn vị tính là 0C.

+ Mô đun độ chênh nhiệt độ: Mức chênh nhiệt độ giữa 2 điểm trong khối bê tông cách nhau 1m. Đơn vị tính là oC/m.

3. Tiêu chuẩn viện dẫn

  • TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và Bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.
  • TCVN 1770-1986: Cát xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 1771-1987: Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.
  • TCVN 5592-1991: Bê tông nặng. Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên.
  • TCVN 4506-1987: Nước cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật.

…v…v…

TCXDVN 305-2004: Download tại đây

Trả lời