TCXDVN 195-1997: Nhà cao tầng – Thiết kế cọc khoan nhồi

TCXDVN-195-1997

TCXDVN 195-1997: Download tại đây

1. Phạm vi áp dụng TCXDVN 195-1997

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế cọc khoan nhồi, thi công bằng phương pháp khoan tạo lỗ và đổ bê tông tại chỗ.

2. Yêu cầu chung

2.1. Tính toán sức chịu tải của cọc phải được thực hiện theo trạng thái giới hạn của hai nhóm:

a. Nhóm thứ nhất:

  • Về độ bền của kết cấu cọc
  • Về sức chịu tải của đất nền
  • Về ổn định của đất nền quanh cọc khi cọc chịu tải trọng ngang

b. Nhóm thứ 2:

  • Về độ lún của nền móng cọc do tải trọng thẳng đứng gây ra
  • Về chuyển vị của cọc (hướng thẳng đứng, nằm ngang và góc xoay của đầu cọc) cùng với đất nền do tác dụng của tải trọng thẳng đứng, tải trọng ngang và mô men
  • Về hình thành và mở rộng vết nứt trong các cấu kiện bê tông cốt thép của móng cọc
  • Đối với công trình xây chen, cần xét đến những yếu tố có ảnh hưởng bất lợi đến người và các công trình ở khu vực lân cận và dự kiến những biện pháp xử lý thích hợp.

TCXDVN 195-1997: Download tại đây

3. Dự tính sức chịu tải của cọc

3.1. Vấn đề chung

a. Sức chịu tải của cọc được dự tính dựa trên kết quả thí nghiệm mẫu đất trong phòng hoặc từ kết quả khảo sát bằng thiết bị thí nghiệm hiện trường

b. Sức chịu tải của cọc bao gồm hai thành phần: ma sát bên và sức chống dưới mũi cọc

c. Sức chịu tải cho phép của cọc

Xem thêm TCXDVN 205-1998: Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

Trả lời