Tính toán sức chịu tải cọc theo vật liệu theo TCVN 10304-2014

Sức chịu tải cọc theo vật liệu là khả năng chịu tải của vật liệu làm cọc trong quá trình chịu lực và thi công, xét tới tác động của nền đất, chất lượng cọc.

Download bảng Excel tính toán sức chịu tải cọc theo vật liệu

Công thức tính toán sức chịu tải cọc theo vật liệu theo TCVN 10304-2014:

Cọc thí nghiệm: PVL = γbi.Rb.Abtcb.γ’cb + Rs.As

Cọc đại trà: PVL = Rb.Abtcb.γ’cb + Rs.As

sức chịu tải cọc theo vật liệu
Trong đó:

+ γbi: hệ số kể đến ảnh hưởng của thời hạn tác dụng của tải trọng nén tĩnh (tạm thời, ngắn hạn)

γbi = 1,1

+ Rb: cường độ tính toán của bê tông

+ Rs: cường độ tính toán của cốt thép

+ Abt: diện tích bê tông trong tiết diện ngang của cọc, Abt = Ab – As

+ Ab: diện tích tiết diện ngang cọc

+ As: diện tích cốt thép trong tiết diện ngang cọc

+ γcb : hệ số điều kiện làm việc

  • Cọc đóng – ép: γcb = 1
  • Cọc khoan nhồi: γcb = 0,85do kể đến việc đổ bê tông trong không gian chật hẹp của hố và ống vách

+ γ’cb: hệ số kể đến phương pháp thi công cọc

  • Cọc đóng ép: γ’cb = 1
  • Cọc khoan nhồi: γ’cb = 1trong nền đất dính, nếu có thể khoan và đổ bê tông khô, không phải gia cố thành, khi mực nước ngầm trong giai đoạn thi công thấp hơn mũi cọc
  • Cọc khoan nhồi: γ’cb = 0,9trong các loại đất, việc khoan và đổ bê tông trong điều kiện khô, có dùng tới ống vách chuyên dụng hoặc guồng xoắn rỗng ruột
  • Cọc khoan nhồi: γ’cb = 0,8trong các nền, việc khoan và đổ bê tông vào lồng hố khoan dưới nước có dùng ống vách giữ thành
  • Cọc khoan nhồi: γ’cb = 0,7trong các nền, việc khoan và đổ bê tông vào lồng hố khoan dưới dung dịch khoan hoặc dưới nước chịu áp lực dư (không dùng ống vách)
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Trả lời