lisp-thong-ke-cot-thep-auto-cad-0

Lisp thống kê cốt thép trong AutoCad

Lisp thống kê cốt thép AutoCad giúp các bạn dễ dàng tạo một bảng Thống kê cốt thép chuyên nghiệp hơn trong AutoCad. Bảng thống kê cốt thép được tạo một cách thủ công, tuy nhiên giúp các bạn dễ quản lý bảng thống kê của mình hơn, dễ dàng thêm hoặc bớt. Rút ngắn thời gian hoàn thiện bản vẽ. Xem thêm