Bài 3: Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Khai báo tiết diện BTCT trong ETABS 2016

Xem lại Bài 2: Khai báo thông số vật liệu sử dụng trong ETABS 2016

A. Khai báo tiết diện trong ETABS 2016.

Áp dụng cho các cấu kiện BTCT (cột, vách, dầm, sàn)

Ví dụ: Công trình 16 tầng có mặt bằng kết cấu với kích thước các cấu kiện như sau:

Các bạn download bản vẽ cad Tại đây nhé!

1. Khai báo tiết diện Cột BTCT

Nhấn Defind => Section Properties => Frame Sections…

Đặt tên tiết diện Cột => chọn vật liệu sử dụng => chọn màu sắc thể hiện => thay đổi kích thước tiết diện.

khai-bao-tiet-dien-etabs-2-1

Chọn Modify / Show Rebar… để khai báo tạm cốt thép cho nó nhé. Cái này khá quan trọng trong việc thiết kế cốt thép tự động bằng ETABS.

khai-bao-tiet-dien-etabs-3

+ Longitudinal Bars: Cốt thép dọc chịu lực

+ Confinement Bars (Ties): Cốt thép đai

Nhấn OK để kết thúc.

2. Khai báo tiết diện Vách BTCT

Nhấn Defind => Section Properties => Wall Sections…

Đặt tên tiết diện Vách => chọn vật liệu sử dụng => chọn màu sắc thể hiện => chỉ cần khai báo bề dày của cấu kiện vách, chiều dài của vách không cần quan tâm

khai-bao-tiet-dien-etabs-7

Nhấn OK để kết thúc

3. Khai báo tiết diện Dầm BTCT

Nhấn Defind => Section Properties => Frame Sections…

Đặt tên tiết diện Dầm => chọn vật liệu sử dụng => chọn màu sắc thể hiện => thay đổi kích thước tiết diện

khai-bao-tiet-dien-etabs-9

Chọn Modify / Show Rebar… để khai báo tạm cốt thép cho nó nhé. Cái này khá quan trọng trong việc thiết kế cốt thép tự động bằng ETABS.

Xem thêm bài viết Thiết kế cốt thép dầm BTCT bằng ETABS 2016

khai-bao-tiet-dien-etabs-10

+ Longitudinal Bars: Cốt thép dọc chịu lực

+ Confinement Bars (Ties): Cốt thép đai

Nhấn OK để kết thúc.

4. Khai báo tiết diện sàn BTCT

Nhấn Defind => Section Properties => Slab Sections…

Đặt tên tiết diện Sàn BTCT => chọn vật liệu sử dụng => chọn màu sắc thể hiện => thay đổi kích thước tiết diện

khai-bao-tiet-dien-etabs-12

Nhấn OK để kết thúc.

Cảm ơn các bạn quan tâm!!!

Xem tiếp bài viết Bài 4: Khai báo tải trọng trong ETABS 2016 – Tĩnh tải và hoạt tải

Trả lời