Tính toán lanh tô BTCT

Lanh tô là gì?

Là dầm đỡ khối tường nằm trên cửa sổ, cửa ra vào để tạo nên các lỗ cửa ở bề mặt xây. Nó có thể được làm từ gỗ, gạch, gạch cốt thép, bê tông cốt thép hay thép định hình. Tùy theo khẩu độ, tải trọng vật liệu, hình dáng lỗ cửa mà chọn hình thức phù hợp.

Download bảng tính lanh tô BTCT → Price: 50K

tính toán lanh tô BTCT (10)

1. Tải trọng tác dụng

Theo TCVN 5573:2011

10.8. Lanh tô và tường treo

10.8.1. Các lanhtô bằng bê tông cốt thép được tính với tải trọng của sàn và áp lực do khối xây còn mới chưa đóng rắn sinh ra, tương đương với trọng lượng của dải khối xây có chiều cao bằng 1/3 nhịp lanhtô.

Chú thích 1: Khi có các biện pháp đặc biệt (khấc lồi lõm trong các lanhtô đúc sẵn, có thép chờ…) cho phép kể đến sự làm việc chung giữa lanhtô và khối xây.

Chú thích 2: Không kể đến các tải trọng đè lên lanhtô từ các dầm, tấm sàn nếu chúng đặt cao hơn lanhtô một khoảng cách bằng nhịp lanhtô.

Như vậy tải trọng tác dụng bao gồm:

  • tải trọng bản thân
  • tải trọng tường xây
  • tải trọng dầm, sàn bên trên
  • tải trọng ô văng, các cấu kiện gắn thêm (nếu có)

2. Lanh tô thông thường

Dùng cho những ô cửa có nhịp nhỏ, khoảng cách tới sàn/dầm bên trên thoải mái để chọn kích thước tiết diện.

Sơ đồ tính toán là dầm đơn giản một nhịp. Đi qua một cửa hay nhiều cửa cũng chỉ cần tính với một nhịp của mỗi ô cửa là được nhé!

tính toán lanh tô BTCT (1)

a. Nội lực tính toán:

Mmax = q.L2/8

Vmax = q.L/2

b. Độ võng:

∆ = (5.q.L4)/(384.E.I)

Thông thường chia thành 2 kiểu tiết diện:

+ Loại 1: Nhịp nhỏ, tải trọng nhỏ. Tính toán chỉ kể đến khả năng chịu cắt của bê tông.

+ Loại 2: Nhịp lớn hơn, tải trọng lớn hơn. Có kể đến khả năng chịu cắt của cốt đai.

tính toán lanh tô BTCT (3)

3. Lanh tô treo

Dùng cho những ô cửa có nhịp lớn, chỉ có thể bố trí được tiết diện mỏng.

Sơ đồ tính toán là dầm đơn giản nhiều nhịp, gối tựa là các điểm treo.

a. Nội lực tính toán:

b. Độ võng:

Lanh tô treo nên chọn tiết diện có 2 lớp thép. Các điểm treo nên cấu tạo đổ trụ BCTC để hạn chế tình trạng nứt khối xây mặt tiền.

tính toán lanh tô BTCT (2)

Từ nội lực có được, tính toán cốt thép dọc và thép đai theo TCVN 5574-2018

Kiểm tra điều kiện biến dạng (độ võng): ∆ ≤ L/200

Một trả lời tới to “Tính toán lanh tô BTCT”

Trả lời