Xác định chiều dài tính toán Cột, Dầm thép Nhà công nghiệp

Mình xin hướng dẫn các bạn xác định chiều dài tính toán của cấu kiện Cột thép, Dầm thép Nhà công nghiệp dựa theo 2 cách:

 • Theo hướng dẫn Đồ án Kết cấu thép Nhà công nghiệp của thầy Phạm Văn Tư
 • Theo sách “Thiết kế kết cấu thép Nhà công nghiệp” của thầy Đoàn Định Kiến

So sánh: Cả 2 cách cho giá trị tương đương nhau. Chỉ có một điều là mình không có hướng dẫn tính toán của cột thép liên kết khớp với móng của thầy Phạm Văn Tư. Nên cách 1 bị khuyết phần này, cách 2 thì đầy đủ Ngàm và Khớp nhé.

Xem thêm bài viết: Lý thuyết tính toán chiều dài tính toán của cột thép nhà công nghiệp

Bài viết này áp dụng cho Nhà công nghiệp sử dụng hệ Cột, Dầm mái tiết diện chữ H, I và tiết diện cột không thay đổi.

chieu-dai-tinh-toan-cot-thep-ncn-2

1. Chiều dài tính toán cột thép nhà công nghiệp

a. Cách 1: Theo hướng dẫn Đồ án Kết cấu thép Nhà công nghiệp của thầy Phạm Văn Tư

Download Bảng Excel xác định chiều dài tính toán của Cột thép theo cách 1

Công thức xác định theo sách “Thiết kế khung thép Nhà công nghiệp” như sau:

+ Trong mặt phẳng khung: LX = μ.H

Trong đó:

 • μ: tra bảng theo tham số GT = L.IC/(H.I)

chieu-dai-tinh-toan-cot-thep-ncn-1

 • H: chiều cao hình học của cột, tính từ mặt móng đến mép dưới xà ngang (xà mái)
 • L = Ltt/2
 • Ltt: nhịp tính toán của khung
 • IC: mô men quán tính của tiết diện cột
 • I: mô men quán tính của tiết diện xà mái tại vị trí cách nút khung 0,4.L

+ Ngoài mặt phẳng khung: LY = a

Trong đó:

 • a: khoảng cách hai điểm cố kết trên cột không cho cột dịch chuyển ra ngoài mặt phẳng khung (giằng cột).
b. Cách 2: Theo sách “Thiết kế kết cấu thép Nhà công nghiệp” của thầy Đoàn Định Kiến

Download Bảng Excel xác định chiều dài tính toán của Cột thép theo cách 2

+ Trong mặt phẳng khung: LX = μ.H

Trong đó:

 • μ: tra bảng theo tham số K = H.I/(L.IC)

chieu-dai-tinh-toan-cot-thep-ncn-3

 • H: chiều cao hình học của cột, tính từ mặt móng đến mép dưới xà ngang (xà mái)
 • L = Ltt/2
 • Ltt: nhịp tính toán của khung
 • IC: mô men quán tính của tiết diện cột
 • I: mô men quán tính của tiết diện xà mái tại vị trí cách nút khung 0,4.L

+ Ngoài mặt phẳng khung: LY = a

Trong đó:

 • a: khoảng cách hai điểm cố kết trên cột không cho cột dịch chuyển ra ngoài mặt phẳng khung (giằng cột).

2. Chiều dài tính toán của dầm mái

+ Trong mặt phẳng khung: LX = Ltt

+ Ngoài mặt phẳng khung: LY = a

trong đó:

 • Ltt: nhịp tính toán của khung
 • a: khoảng cách hai điểm liên kết giằng mái ở trên dầm mái không cho dầm dịch chuyển ra ngoài mặt phẳng khung.

Mình đã giới thiệu xong cách xác định L tính toán của cấu kiện Cột, Dầm thép Nhà công nghiệp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, các bạn có đóng góp gì hãy để lại comment bên dưới nhé.

Xem thêm bài viết: Lý thuyết tính toán chiều dài tính toán của cột thép nhà công nghiệp

Trả lời