Tính dầm BTCT theo ACI 318-2014 – Phần 1: Tính cốt thép chịu uốn

Giới thiệu quy trình tính dầm BTCT theo ACI 318-2014, áp dụng cho dầm có tiết diện chữ nhật.

Tài liệu tham khảo:

  • ACI 318-2014: Building Code Requirements for Structural Concrete
  • Etabs Document: Concrete Frame Design Manual

Một số định nghĩa mình dịch có thể không sát nghĩa, các bạn thông cảm nhé!

Phần 1: Tính toán cốt thép chịu uốn

tính dầm btct theo aci 318-2014 (1)

1. Số liệu đầu vào – Tính dầm BTCT theo ACI 318-2014

Nội lực: Mu (KNm)

Vật liệu: f’c, fy, Es (MPa, N/mm2)

Tiết diện: b x h, d’, d (mm, cm, m). Với d’ là lớp bê tông bảo vệ cốt thép, d = h – d’ là chiều cao hiệu dụng của tiết diện.

2. Xác định chiều sâu khối chịu nén

tính dầm btct theo aci 318-2014 (2)

Trong đó:

+ ϕ = 0,9: hệ số giảm cường độ bê tông

+ Chiều sâu khối chịu nén tối đa: amax = β1.cmax

  • 0,65 ≤ β1 = 0,85 – 0,05.(f’c – 400)/1000 ≤ 0,85

+ Chiều sâu tối đa của vùng nén: cmax = εc,max.d/(εc,max + εs,min)

  • εc,max = 0,003: độ biến dạng của bê tông
  • εs,min = 0,005: độ biến dạng của cốt thép

3. Xác định bài toán tính toán cốt thép

Nếu:

  • a amax: đặt cốt đơn
  • a > amax: đặt cốt kép

4. Bài toán tính toán cốt đơn – Tính dầm BTCT theo ACI 318-2014

Diện tích cốt thép chịu kéo yêu cầu:

tính dầm btct theo aci 318-2014 (3)

5. Bài toán tính toán cốt thép – Tính dầm BTCT theo ACI 318-2014

+ Cốt thép chịu nén được tính theo các bước sau:

Lực nén phát triển trong bê tông: C = 0,85.f’c.b.amax

Mô men kháng uốn do bê tông chịu nén và cốt thép chịu kéo:

Mô men kháng uốn do cốt thép chịu nén: Mus = Mu – Muc

Diện tích cốt thép chịu nén yêu cầu:

Với:

+ Diện tích cốt thép chịu kéo yêu cầu: As = As1 + As2

Trong đó:

Diện tích cốt thép chịu kéo yêu cầu để cân bằng nén trong bê tông:

Diện tích cốt thép chịu kéo yêu cầu để cân bằng nén trong cốt thép:

6. Hàm lượng cốt thép

Trả lời