Liên kết dầm phụ với dầm chính – TCVN 5575:2012

Cấu tạo liên kết dầm phụ với dầm chính thường là khớp.

Download Bảng Excel kiểm tra liên kết dầm phụ với dầm chính theo TCVN 5575:2012 – Price: 50K

liên kết dầm phụ dầm chính 1

A. Kiểm tra khả năng chịu lực của bu lông trong liên kết dầm phụ với dầm chính

liên kết dầm phụ dầm chính 2
1. Lực tác dụng lên một bu lông

+ Lúc này nội lực tại ví trí nút bao gồm:

 • Lực cắt: Q
 • Mô men lệch tâm: Mlt = Q.e

với Mlt do lực cắt Q đặt lệch so với trong tâm của nhóm bu lông một đoạn e. Khoảng cách e càng nhỏ càng có lợi.

+ Lực tác dụng lên một bu lông:

 • do lực cắt Q: NQ = Q / n
 • do mô men lệch tâm Mlt: NM = Mlt / (a.n1)

Hợp lực do QMlt:

với:

 • n: tổng số bu lông trong liên kết
 • n1: số bu lông trên một hàng
 • a: khoảng cách giữa 2 hàng bu lông
2. Khả năng chịu lực của một bu lông

Bu lông trong liên kết làm việc chịu cắt và ép mặt

 • Khả năng chịu cắt của một bu lông: [N]vb = γb.fvb.Ab.nv
 • Khả năng chịu ép mặt của một bu lông: [N]cb = γb.d.(Σt)min.fcb
 • Khả năng chịu lực của một bu lông: [N]b,min = min([N]vb, [N]cb).γc

Các thông số trong các công thức trên xem thêm tại bài viết: Liên kết dầm mái (xà) vào cột – Nhà công nghiệp

3. Kiểm tra khả năng chịu lực của một bu lông

Bu lông trong liên kết đảm bảo khả năng chịu lực khi thỏa mãn điều kiện:

Nvb ≤ [N]b,min

B. Kiểm tra khả năng chịu lực của bản thép liên kết

Tiết diện của bản thép tại vị trí liên kết có kích thước là:

 • Chiều cao: ls
 • Chiều dày: ts
 • Diện tích tiết diện: As = ls x ts

Bản thép chỉ chịu lực cắt Q tại vị trí liên kết. Bản thép đảm bảo khả năng chịu lực khi ứng suất cắt trong bản thép thỏa mãn điều kiện:

τs = Q / As ≤ fvc

với fv: cường độ tính toán chịu cắt của vật liệu bản thép

C. Kiểm tra khả năng chịu lực đường hàn liên kết bản thép với bản bụng dầm chính

Kích thước của đường hàn:

 • Chiều cao đường hàn: hw
 • Chiều dài đường hàn: lw = ls – 10mm
 • Diện tích đường hàn: Aw = 2 x lw x hw

Đường hàn chỉ chịu lực cắt Q tại vị trí liên kết. Đường hàn đảm bảo khả năng chịu lực khi ứng suất trong đường hàn thỏa mãn điều kiện:

τw = Q / Aw ≤ (β.fw)minc

với (β.fw)min: ứng suất tính toán cho phép của đường hàn. Xem thêm tại bài viết: Tính toán Cột thép chịu nén đúng tâm

Một trả lời tới to “Liên kết dầm phụ với dầm chính – TCVN 5575:2012”

Trả lời