Bảng Excel tính toán xà gồ dập nguội chữ C/Z – Áp dụng TCVN 5575:2012

Xem thêm bài viết Tính toán xà gồ dập nguội – Phương pháp tra bảng

Hiện nay trong xây dựng, xà gồ bằng thép dập nguội được sử dụng tương đối rộng rãi. Người ta chế tạo bằng cách dập nguội bản thép mạ kẽm (thép phổ thông có giới hạn chảy ≥ 245 daN/cm2, thép cường độ cao G350/G450 có giới hạn chảy ≥ 350/450 daN/cm2), dày từ 1,5~3,0mm, thành tiết diện chữ Z (đối xứng qua tim) hoặc chữ C (có một trục đối xứng).

Download Bảng Excel tính xàgồ dập nguội chữ C => Full bộ: 80K

  • Bảng Excel tính toán xàgồ dập nguội chữ C – Không dùng thanh treo (30K)
  • Bảng Excel tính toán xàgồ dập nguội chữ C – Dùng 1 thanh treo (30K)
  • Bảng Excel tính toán xàgồ dập nguội chữ C – Dùng 2 thanh treo (30K)
  • Bảng Excel tính toán xàgồ dập nguội chữ C – Dùng 3 thanh treo (30K)

Download Bảng Excel tính xàgồ dập nguội chữ Z => Full bộ: 80K

  • Bảng Excel tính toán xàgồ dập nguội chữ Z – Không dùng thanh treo (30K)
  • Bảng Excel tính toán xàgồ dập nguội chữ Z – Dùng 1 thanh treo (30K)
  • Bảng Excel tính toán xàgồ dập nguội chữ Z – Dùng 2 thanh treo (30K)
  • Bảng Excel tính toán xàgồ dập nguội chữ Z – Dùng 3 thanh treo (30K)
tính toán xà gồ dập nguội (1)

Nguyên lý tính toán xà gồ dập nguội

tính toán xà gồ dập nguội

Khi uốn và dập nguội, cấu trúc tinh thể thép biến đổi, cả ứng suất chảy và ứng suất bền đều tăng cao, thép trở nên cứng hơn.

Việc tính toán xà gồ dập nguội tương đối phức tạp. Theo lý thuyết thanh thành mỏng, vì sau khi ứng suất trong bản mỏng đạt giá trị tới hạn, tấm bị oằn nhưng không bị phá hủy, vẫn còn khả năng chịu thêm lực. Tải trọng đặt thêm vào sẽ gây ra sự phân bố lại ứng suất và cấu kiện vẫn chịu được tải trọng. Do đó phải tính bề rộng hữu hiệu (nhỏ hơn bề rộng thực tế) của từng tiết diện.

Hiện nay Việt Nam chưa có quy phạm để tính các cấu kiện thanh thành mỏng. Môt cách gần đúng ta vẫn có thể áp dụng TCVN 5575-2012 vào tính toán kiểm tra tiết diện xà gồ dập nguội chữ C/Z (lấy hệ số an toàn lớn hơn một chút).

Trình tự tính toán xem tương tự bài viết Xà gồ cán nóng trong nhà công nghiệp – Cấu tạo và tính toán.

Hẹn gặp lại các bạn với bài viết Tính toán xàgồ dập nguội theo AISI

Trả lời